Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Aferin Sinüs

Aferin sinüs, Kan damarlarında olan genişlemesi nedeniyle oluşan burun tıkanıklığını gidermek için kan damarlarını daraltarak çalışan ve burun tıkanıklığını giderici, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. İlacın etken maddesi Parasetamol' dür. Tablet şeklinde olan bu ilaç grip, soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı burunda yaşanan tıkanık...

Sinüs Taşikardisi

Sinüs taşikardisi, Keith Flack sinüs düğümünde gerçekleşen taşikardiye denilmektedir. Taşikardi kelime anlamı olarak kalp ritminin hızlı atmasıdır. Halk arasında çarpıntı olarak da adlandırılır. Kalp pek çok sebepten dolayı hızlı atmakta ve taşikardi oluşturmaktadır. Taşikardinin başlıca türlerinden bahsetmek gerekirse

Maksiller Sinüs

Maksiller sinüs, kafatasımızda yanağımızın sol ve sağ tarafında bulunan sinüslerdir. Ölçü olarak kayısı büyüklüğündedir. Sinüsler içinde en büyüğüdür. Göz, diş kökü ve ağız içi ile komşulukları vardır. Ayrıca kafatasındaki bütün sinüsler bir delik yardımıyla burun içine açılır.Maksiller sinüs gelişimi

Sfenoid Sinüs

Sfenoid sinüs, kafatasının tabanında meydana gelen sinüzit türüdür. Kafatasının ortalarında yer alırlar. Sfenoid sinüs yaklaşık burun giriş deliğinin 8 cm kadar gerisindedir. Kritik bir konum ve komşuluğa sahiptir. Göz siniri ve şah damarla komşuluk gösterdiği için kritik bir konuma sahiptir. S fenoid sinüse doğuştan sahip deği...

Sinüs Boşlukları

Sinüs boşlukları, kafatasında burun boşlukları etrafındaki kemiklerin içerisinde bulunan ve burun boşluklarına açılan kemik boşluklarına verilen isimdir. Genelde doğum esnasında ardından gelişerek ortaya çıkan bu kemik boşlukları mukoza ile döşeli olup sıhhatli koşullarda içlerinde hava bulunur. Bu boşlukların kafa ağırlığını düşürme, s...

Sinüs İltihabı

Sinüs iltihabı, sinüsler organ ya da dokular arasındaki, özellikle kafa ve yüz kemikleri içinde bulunan boşluklardır. Sinüs iltihabı ise sinüzit olarak tanımlanır. Üst çene kemiğindeki sinüslere üst çene sinüsleri, burun boşlukları üzerinde ve içindeki alın kemiğinin tabakaları arasındaki, alın kemiği önündeki ve altındaki sinüslere alın sin...

Diş Sinüs Ameliyatı

Diş sinüs ameliyatı, sinüs lifting ameliyatı denilen bir operasyondur. Sinüs kafa kemikleri arasındaki hava boşluklarıdır. Üst çene arka kısım dişleri kaybedildiği zaman, burada üstte bulunan sinüsler hava basıncı etkisiyle genişlediğinden, alttaki kemiğin incelmesine neden olurlar. Bu şekilde kaybedilmiş olan dişlerin yerine implant yerleşt...

Sinüs Ameliyatı

Sinüs Ameliyatı, sinüsleri çok iltihaplanan uzun süreli ve defalarca tedavi görülmesine rağmen düzelmeyen hastaların olduğu ameliyattır. Tabi ki bu durumu yaşayan herkes ameliyat olmak zorunda değildir. Sinüs ameliyatlarında bazı nadir durumlardan hariç diğer durumlarda karar verme sürecinde hızlı davranmaya gerek yoktur. Sinüs ameliyatı hem...

Sinüslerde Kist

Sinüslerde Kist, oluşumu sorunu kistlerin insan vücudunun herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Sinüslerde bulunan salgı bezlerinin tıkanması sonucunda işlem yapamaz duruma gelmesi ve oluşan salgının tıkanıklık sebebi ile birikmesinden kaynaklanır. Çoğu insan baş ağrısı şikâyeti sonucunda doktora gider. Doktor teşhi...

Paranazal Sinüsler

Paranazal sinüsler, vücutta farklı ebatlarda 4 çift halindedir. Bu sinüsler içinde bulundukları kemiklerin isimleriyle tanımlanır. Her birinin farklı işlevleri bulunur. Highmore boşluğundaki maksiller sinüs, kalburumsu kemikte etmoid sinüs, alın sinüsü frontal sinüs, kafa tabanı sinüsü olan frontal sinüs paranazal sinüslerdir....

Sinüs Alan Formülü

Sinüs alan formülü, sinüs matematikte bir trigonometrik fonksiyondur. Matematiğin zor işlemlerinden biri olan trigonometrinin içeriğinden biri de sinüs teoremidir. Sinüs, sin olarak kısaltılır. Merkezi orijin olan 1 yarıçaplı çember üzerindeki noktanın y koordinatlarına göre apsisidir. Orijinden noktaya çizilen doğrunun y ekseniyle oluşturdu...

Sinüs Enfeksiyonu

Sinüs Enfeksiyonu: Sinüs kafa kemiği içine yerleşen ağızları burun boşluğuna açılan hava boşluklardır. Sinüsler sesin karakterini ve tanısını yapan önemli yapılardır. Hava boşlukları olduğundan kafanın ağırlığını azaltır, solunum havasının temizlenmesini ve nemlendirilmesini sağlar. Sinüste bulunan mukoza zarının virüs ve bakteriler ned...

Sinüs İlaçları

Sinüs ilaçları, sinüslerde bakteri ya da virüsler nedeniyle ortaya çıkan ve beraberinde farklı şikayetlere yol açan sıkıntılar için kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı hastalıkları ya da gribal enfeksiyonlar sinüzit şikayetine neden olur. Bahar alerjisi, astım gibi şikayetleri olan kişilerde sinüzit problemlerine daha sık rastlanır.

Sinüs

Sinüs, Yeni doğan bir bebeğin dahi çok küçük bile olsa sinüsleri vardır. Başlarda bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar burnun içerisinden kafatası ile yüz kemiklerinin içine doğru genişleyebilen boşluklardır. Genç erişkinlik ve çocukluk döneminde genişlemeye büyümeye devam eder. Burun iç yüzeyini kaplayan zarın aynısı tarafından kaplanır. ...

Sinüs Değerleri

Sinüs Değerleri, sinüs değeri matematikten gelen kısaltması sin olarak ifade edilen değerdir. 1 birim yarıçapı, merkezi orijin olan çember üzerindeki y eksenine göre oluşan koordinatlara verilen addır. Orijinden noktaya çizilen doğrunun y ekseni ile oluşturduğu açının kullanılmasıyla ya da aynı açısı olan bir dik üçgende alınan açının karşı ...

Sinüs Aritmisi

Sinüs Aritmisi, Sinüs döngüsünün uzunluğunda fazik olan farklılıklar ile karakterize olan bir aritmi şeklidir. Uyarı çıkaran odak sinüs düğümündedir, fakat yavaşlayan ve hızlandığı zamanlarda aritmi karakterize bir şekildedir. Sinüs aritmisi iki temel şekilde meydana gelir. Solunumsal biçimde başlıca vagal tonusun refleks baskılanmasına...

Sinüs Ağrısı

Sinüs ağrısı, burun etrafında bulunan sinüslerin mukoza yani iltihap ile dolması nedeniyle ortaya çıkar. Alerjik yatkınlığı olanlarda, astım hastalarında sinüs ağrısına daha fazla rastlanır. Sinüs iltihabı ve dolayısıyla ağrısı için doktorun reçete ettiği antibiyotikler ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağrıyı hafifletmek amacıyla ilaç ...

Frontal Sinüs Ameliyatı

Frontal sinüs ameliyatı, bu ameliyat genel anestezi uzmanlarının gözetimi altında genel anestezi kullanılarak Uzman cerrah tarafından yapılır. Frontal sinüs ameliyatındaki amaç tıkalı olan sinüs kanallarını açmaktır. Operasyon esnasında sinüs kanallarını gösteren endoskop ismi verilen cihazlar kullanılmaktadır. Bu endoskopik cihazlar frontal...

Sinüsleri Temizlemek

Sinüsleri temizlemek, Burun çevresindeki kemiklerin içerisinde bulunan hava boşluklarına sinüs denilir. Kafa tasında 5 adet sinüs bulunmaktadır. Burada bulunan hava boşlukları bazı etkenlerden dolayı dolabilir. Böylesi durumlarda sinüsleri temizlemek gerekmektedir. Sinüsleri temizlemek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunların bazılar...

Sinüs Teoremi

Sinüs teoremi çembersel bir üçgende yani kirişler üçgeninde her kenarın karşısındaki açının sinüsü ile doğru orantılı olmasıdır. Bu teoreme göre bu oranın değerinin çembersel üçgenin sahip olduğu çemberin çapına da eşit olması söz konusudur. Dik açılı üçgenlerde dik olmayan bir açının karşısında bulunan dik kenar ile hipotenüsün birbirine or...

Sinüs Lifting

Sinüs Lifting, Üst çene ile sağ ve sol büyük azı diş kısımlarda yer alan ve kafa ağırlığının azaltılması, sesin yankılanması gibi birtakım görevleri bulunan hava boşlukları maxiller sinüslerdir. Sinüzit oluşumu olarak zaman, zaman etrafımızdaki insanlardan duyduğumuz bu hava boşlukları içerisinde özellikle nezle ile grip gibi hastalık duruml...

Sinüs Formülü

Sinüs Formülü, Bu konu anlatımında, üçgensel bölgelerin çevre ve alan bağıntılarını veren formüller oluşturur. Matematikte sinüs bir trigonometrik fonksiyondur. Sinüs, kısaca Sin olarak kısaltılır. Yani matematikte kullanılan bazı değerlerin genel adıdır. Burada matematikte olduğu gibi bilim kollarında da hesapların kolay yapılmasını sa...

Pilonidal Sinüs Ameliyatı

Pilonidal sinüs ameliyatı, Kuyruk sokumunda deri altında oluşan içi kıl dolu iltihaplı yola pilonidal sinüs denir. Sinüs yolu vücutta bulunan anormal bir kanaldır. Genel olarak deride bulunan enfeksiyon yerinden deri yüzeyine kadar uzanabilmektedir. Pilonidal tıp teriminde kıl yuvası demektir. Pilonidal sinüs ameliyatı genel olarak vücudunda...

Sinüs Eğrisi

Sinüs Eğrisi, sinüs dik bir üçgendeki dar açının karşısındaki kenar uzunluğunun hipotenüs kenar uzunluğunun oranına o açının sinüs değeri adı verilir. Sinüs eğrisi için, herhangi bir A açısını sıfırdan başlayarak 180 dereceye kadar büyütelim ve A açısının her değeri için sinüs değerini hesaplayarak sinüs değerlerinden oluşan bir cetvel oluşt...

Sinüs Kosinüs

Sinüs Kosinüs, Sinüs ve kosinüs matematikçilerin kullanmış oldukları bir matematik terimi olarak bilinmektedir. Ayrıca anatomi alanında da kullanılan bir terim olarak da bilinmektedir. Matematikte bulunan bazı değerlerin genel adı olarak da bilinmektedir. Sinüs kosinüs matematik ile alakalı bilim dallarının ve kollarının hesaplanmasın...

Pilonidal Sinüs

Pilonidal Sinüs, Anüsün 3-5 santimetre kadar üzerinde bulunan sakrokoksigeal bölgenin intergluteal katlantısı içerisinde küçük bir açılık olarak meydana gelir. Dermise yani derinin alt tabakası penetre adı verilen kıl sebebi ile geliştiği düşünülür. Deride rüptür ile rekürrens, enfeksiyon ile kronisite görülmektedir. Erişkin ve genç yaş...

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi, bu tedaviyle tıkalı bulunan sinüs kanallarının açılması hedeflenir. Bunun sağlanması amacıyla endoskop denilen tıkalı sinüs kanalının görüntülenmesini sağlayan donanımlardan yararlanılır. Hastalarda endoskopik görüntü altında bilgisayarlı tomografi ve özel aletler yardımıyla tıkanmış sinüs kanalları açılır. Burada...

 

Aferin Sinüs
Sinüs Taşikardisi
Maksiller Sinüs
Sfenoid Sinüs
Sinüs Boşlukları
Sinüs İltihabı
Diş Sinüs Ameliyatı
Sinüs Ameliyatı
Sinüslerde Kist
Paranazal Sinüsler
Sinüs Alan Formülü
Sinüs Enfeksiyonu
Sinüs İlaçları
Sinüs
Sinüs Değerleri
Sinüs Aritmisi
Sinüs Ağrısı
Frontal Sinüs Ameliyatı
Sinüsleri Temizlemek
Sinüs Teoremi
Sinüs Lifting
Sinüs Formülü
Pilonidal Sinüs Ameliyatı
Sinüs Eğrisi
Sinüs Kosinüs
Pilonidal Sinüs
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Popüler İçerik
Aferin Sinüs
Aferin Sinüs
Aferin sinüs, Kan damarlarında olan genişlemesi nedeniyle oluşan burun tıkanıklığını gidermek için kan damarlarını daraltarak çalışan ve burun tıkanık...
Sinüs Taşikardisi
Sinüs Taşikardisi
Sinüs taşikardisi, Keith Flack sinüs düğümünde gerçekleşen taşikardiye denilmektedir. Taşikardi kelime anlamı olarak kalp ritminin hızlı atmasıdır. Ha...
Maksiller Sinüs
Maksiller Sinüs
Maksiller sinüs, kafatasımızda yanağımızın sol ve sağ tarafında bulunan sinüslerdir. Ölçü olarak kayısı büyüklüğündedir. Sinüsler içinde en büyüğüdür....
Sfenoid Sinüs
Sfenoid Sinüs
Sfenoid sinüs, kafatasının tabanında meydana gelen sinüzit türüdür.kafatasının ortalarında yer alırlar. Sfenoid sinüs yaklaşık burun giriş deliğinin 8...
Sinüs Boşlukları
Sinüs Boşlukları
Sinüs boşlukları, kafatasında burun boşlukları etrafındaki kemiklerin içerisinde bulunan ve burun boşluklarına açılan kemik boşluklarına verilen isim...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Aferin Sinüs
Sinüs Taşikardisi
Maksiller Sinüs
Sfenoid Sinüs
Sinüs Boşlukları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023